OBIECTUL ASIGURĂRII

Obiectul asigurării îl constituie autovehiculul înmatriculat în România, inclusiv modificările constructive permanente, echipamentele suplimentare montate la acesta, precum şi roţile de rezervă şi sculele livrate de producătorul autovehiculului ca dotare standard (ex.: cric, cheie de roţi), numai
dacă acestea se aflau în autovehiculul asigurat în momentul producerii evenimentului asigurat.

LIMITE TERITORIALE

Autovehiculele se asigură pentru evenimente asigurate produse pe teritoriul României.

RISCURILE ŞI COSTURILE/ CHELTUIELILE ACOPERITE

Riscuri acoperite:

  • se acordă despăgubiri pentru daune produse direct de coliziuni cu alte autovehicule.
  • se acordă despăgubiri şi pentru daune produse autovehiculului ca urmare a măsurilor luate în timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea acestuia sau a persoanelor imobilizate în acesta (descarcerare).

 

Costuri / cheltuieli acoperite:

Se acordă despăgubiri pentru următoarele costuri / cheltuieli, necesare ca urmare a producerii evenimentului asigurat, probate cu documente justificative şi efectuate în legatură cu:

  • transportul autovehiculului de la locul producerii evenimentului asigurat la unitatea reparatoare cea mai apropiată sau la locul de adăpostire (locul unde este parcat sau garat în mod obişnuit autovehiculul) dacă, în urma producerii evenimentului asigurat, acesta nu poate fi deplasat prin forţe proprii; în acest caz, despăgubirea se acordă în limita tarifelor de transport percepute de firmele specializate;
  • limitarea daunelor la bunurile asigurate.