CMR
În baza prezentelor condiții de asigurare și în schimbul plății primelor de către Asigurat/ Contractant, societatea asigură răspunderea operatorilor de transport rutier de mărfuri, ce efectuează transporturi naționale și/sau internaționale cu vehicule, pentru pierderea totală sau parțială a mărfii încredințate pentru transport sau pentru depășirea termenului de livrare.
In limita răspunderii specificată în poliță, asigurarea este valabilă pentru transporturile efectuate cu vehiculele deținute de către Asigurat sau utilizate de către acesta în baza unui contract de închiriere, contract de leasing sau alt act întocmit în condițiile legii, prin care proprietarul vehiculului îi acordă Asiguratului dreptul de folosință asupra vehiculului.
În vederea executării transportului național/ internațional de mărfuri, Asiguratul trebuie să aibă licențele și aprobările legale necesare efectuării transportului de marfă.