1. In una din tarile SEE (vezi lista tarilor SEE) produs prin intermediul unui vehicul inmatriculat in una din aceste tari.
Nota: in aceste situatii, aveti posibilitatea sa va adresati pentru despagubire si biroului national din tara in care s-a produs accidentul (vezi carte verde – date contact birouri nationale ), cu exceptia cazului in care vehiculul era inmatriculat in tara producerii accidentului.

2. In una din tarile din ”lista” (vezi lista-tari), prin intermediul unui vehicul inmatriculat in una din tarile SEE (vezi lista tarilor SEE), daca legea tarii accidentului si a tarii de inmatriculare a vehiculului permit solutionarea cererii de catre BAAR. In aceste cazuri BAAR verifica daca legea tarii accidentului si a celei de inmatriculare a vehiculului permit solutionarea cererii de catre BAAR si numai in caz afirmativ va proceda la solutionarea cererii.
Nota: in aceste situatii este recomandat sa va adresati, pentru despagubire, biroului national din tara accidentului (vezi date contact birouri nationale).

Solutionarea cazurilor de dauna se face in conformitate cu legea aplicabila (de regula cu legea din tara producerii accidentului).

Cum procedati:

Pentru ambezele cazuri, BAAR va interveni in calitate de Organism de Compensare. Detalii si documente necesare in procedura de avizare:

BAAR intervine in calitate de Organism de compensare in urmatoarele situatii:

a.  daca in termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despagubire persoana rezidenta in Romania care a suferit un prejudiciu cauzat de un accident de vehicule produs pe teritoriul unui stat situat in limitele teritoriale de aplicare, cu exceptia Romaniei, sau pe teritoriul unui stat tert al carui birou national a aderat la sistemul Carte Verde, prin intermediul unui vehicul care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul unui stat membru al Spatiului Economic European, cu exceptia Romaniei, nu a fost despagubita sau nu a primit un raspuns motivat de la asiguratorul RCA al vehiculului respectiv sau de la reprezentantul de despagubiri al asiguratorului RCA in Romania;
b.  daca asiguratorul RCA nu si-a desemnat un reprezentant de despagubire pe teritoriul Romaniei;
c.  daca in termen de doua luni de la data producerii accidentului asiguratorul RCA nu poate fi identificat.

BAAR, ca organism de compensare, nu are calitate procesuala pasiva sau de parte responsabila civilmente in raport cu persoanele prejudiciate in urma producerii accidentelor de vehicule.

Persoanele juridice care s-au subrogat in drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse in conditiile prevazute la lit. a) nu pot sa depuna cereri de despagubire la BAAR.

Documentele pe care trebuie sa le completati in vederea deschiderii unui dosar de dauna:

  1.  Formularul “Avizare de dauna” (a se vedea mai jos) – completat si semnat de proprietarul autovehiculului de la data producerii accidentului rutier;
  2.  Actul din care rezulta vinovatia si circumstantele producerii accidentului – (de ex. Proces verbal de contraventie, Constatarea Amiabila de Accident, Hotarare judecatoreasca, etc.);
  3.  Actul de identitate al solicitantului– copie (Carte de identitate, Buletin de identitate, Pasaport, Cerificatul de inregistrare al societatii (CUI));
  4.  Actul doveditor al proprietatii asupra bunului avariat– copie (certificat de inmatriculare- talonul, cartea de identitate, etc.);
  5.  Orice alte documente in sustinerea declaratiilor, a circumstantelor producerii accidentului sau a pretentiilor de despagubire (cum ar fi in functie de situatie, devizul estimativ de reparatie, facturi si chitante de reparatie, fotografii, declaratii, acte de nastere, acte de stare civila, acte de deces, raport de expertiza tehnica sau medico-legala, etc);
  6.  Prima avizare trimisa reprezentantului de despagubiri pe teritoriul Romaniei al societatii de asigurari straine (corespondenta dintre pagubit si reprezentantul de despagubiri pe teritoriul Romaniei al societatii de asigurari din strainatate – din Spatiul Economic European (S.E.E.)).Transmiteti setul complet de documente la adresa de e-mail directive@baar.ro.

Puteti trimite documentele si la adresa postala: Str. Vasile Lascar, nr. 40-40 bis, et. 5, sector 2, Bucuresti , cod postal 020502.

Dupa primirea setului de documente mai sus enuntat, se va proceda la deschiderea dosarului de dauna urmand sa fiti informati in scris cu privire la numarul dosarului de dauna, precum si a modului de gestionare al dosarului.

Ce trebuie sa cunoasteti:

Daca cererea este incompleta si/sau nu este insotita de toate documentele justificative necesare, retransmiterea acestora este considerata ca reluarea procedurii.

In cazul in care aveti intrebari privind anumite aspecte legate de gestionarea dosarului de dauna va invitam sa scrieti la urmatoarea adresa de e-mail:  directive@baar.ro