Accidente produse in Romania cu vehicule inmatriculate in strainatate, vehicule neidentificate sau identificate, inmatriculate/inregistrate in Romania, neasigurate pentru RCA

1.  Prin intermediul unui vehicul inmatriculat in strainatate;

2.  Prin intermediul unui vehicul neidentificat sau identificat, inmatriculat/inregistrat in Romania, neasigurat pentru RCA. Daca vehiculul era asigurat, va veti adresa direct asiguratorului respectiv, sau dupa caz, asiguratorului dumneavoastra RCA, daca ati achizitionat clauza de compensare directa.

Cum procedati:

Pentru cazul 1, accesati motor de cautare corespondent si, daca puteti identifica corespondentul asiguratorului din strainatate, va adresati direct acestuia pentru despagubiri.
Daca nu identificati un corespondent, completati formularul de avizare daune de AICI si transmiteti-l prin posta (Bucuresti, sector 2, Str. Vasile Lascar nr. 40-40Bis, etaj 6) sau prin email la secretariat@baar.ro.

Pentru cazul 2 urmati procedura urmatoare:

BAAR intervine in calitate de Organism de plata a despagubirilor in cazul accidentelor provocate pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui vehicul sau tramvai neasigurat pentru RCA in urmatoarele conditii:

a.  daca vehiculul sau tramvaiul a fost identificat, dar nu era asigurat pentru RCA, se acorda despagubiri atat pentru daune materiale, cat si pentru vatamarea integritatii corporale sau sanatatii ori pentru deces;
b.  daca vehiculul sau tramvaiul ramane neidentificat, se acorda despagubiri doar pentru vatamarea integritatii corporale sau sanatatii ori pentru deces, se acorda despagubiri si pentru daune materiale cu aplicarea unei fransize de 500 de euro in echivalent lei la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului, daca in urma unui astfel de accident a rezultat decesul unei persoane sau s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii unei persoane o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile; accidentul produs de un vehicul care a ramas neidentificat este accidentul in care respectivul vehicul a intrat in coliziune directa cu persoana accidentata sau cu bunul pe care l-a avariat, dupa care a parasit locul accidentului;
c.  in situatia producerii riscului pe perioada suspendarii contractului RCA, conform art. 6 alin. (6).

Persoanele care au dreptul sa beneficieze de despagubiri de la Organismul de plata a despagubirilor:

BAAR garanteaza fara a avea beneficiu de discutiune despagubirea persoanelor prejudiciate, rezidenti ai statelor membre, prin accidente produse pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui alt stat membru decat statul lor de rezidenta, prin intermediul unor vehicule sau tramvaie care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat al carui birou national auto nu a semnat Acordul multilateral, neasigurate RCA cu toate ca, in conformitate cu prevederile legii, pentru acestea trebuia incheiata asigurarea RCA sau prin intermediul unor vehicule neidentificate.

Pasii pe care sa-i urmati in vederea deschiderii unui dosar de dauna:

1. Descarcati formularul Avizare dauna dedicat (persoana fizica sau, dupa caz, persoane juridice) pe care il solicita a fi completat si semnat de proprietarul autovehiculului de la data producerii accidentului rutier

2. Anexati documentului Avizare de dauna completat si semnat urmatoarele documente:

a.  Actul din care rezulta vinovatia si circumstantele producerii accidentului (de ex. Proces verbal de contraventie, Anexa nr. 2, Constatarea Amiabila de Accident, Hotarare judecatoreasca, etc.) – original;
b.  Autorizatia de reparatii eliberata de Politie pentru vehiculul avariat – copie;
c.  Imputernicire/mandat de reprezentare – doar daca este cazul – acordat de catre proprietarul de drept al vehiculului (conform model Organism de Plata a Despagubirilor) – modelul de Imputernicire are scop exemplificativ si nu limitativ;
d. Actul de identitate al solicitantului – copie;
e. Actul doveditor al proprietatii asupra bunului avariat (certificat de inmatriculare – talonul, cartea de identitate a vehiculului, etc.) – copie;
f.  Orice alte documente in sustinerea declaratiilor, a circumstantelor producerii accidentului sau a pretentiilor de despagubire (cum ar fi in functie de situatie, devizul estimativ de reparatie, facturi si chitante de reparatie – pentru autovehicule deja reparate, fotografii cu avariile autovehiculului, declaratii, acte de nastere, acte de stare civila, acte de deces, raport de expertiza tehnica sau medico-legala, etc).

3. Transmiteti setul complet de documente la adresa de e-mail fpvs@baar.ro.

Puteti trimite documentele si la adresa postala: Str. Vasile Lascar, nr. 40-40 bis, et. 5, sector 2, Bucuresti, cod postal 020502.

Dupa primirea setului de documente mai sus enuntat se va proceda la deschiderea dosarului de dauna urmand sa fiti informati in scris cu privire la numarul dosarului de dauna si la pasii pe care urmeaza sa-i parcurgeti pentru gestionarea dosarului.

Ce trebuie sa cunoasteti:

Pentru autovehiculele nereparate constatarea prejudiciilor se efectueaza in termen de 3 zile lucratoare de la data avizarii sau la o data ulterioara convenita de catre parti numai in conditiile in care partea prejudiciata permite accesul la bunul avariat si asigura conditiile necesare in vederea efectuarii constatarii.

In termen de 30 de zile de la data inaintarii Cererii de despagubire si a setului complet de documente de catre partea prejudiciata:

a. fie vi se va raspunde cererii partii solicitante, formulandu-va in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b. fie va fii notificata partea prejudiciata in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Atentie!!! Daca cererea este incompleta si/sau nu este insotita de toate documentele justificative necesare, retransmiterea acestora este considerata ca reluarea procedurii.

In cazul in care aveti intrebari privind anumite aspecte legate de gestionarea dosarului de dauna va invitam sa scrieti la urmatoarea adresa de e-mail: fpvs@baar.ro

Nota: gestionarea cazurilor de dauna se face in conformitate cu legislatia din Romania (Legea nr. 132; Norma nr. 20).