Ce acopera asigurarea RCA:

 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;
 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fară caracter patrimonial;
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise în condițiile legii;
 • prejudicii reprezentând consecinta lipsei de folosintă;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;
 • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii;

Limite de despăgubire :

 • 1.220.000 Euro – pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate;
 • 6.070.000 Euro – pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate;
 • până la nivelul impus de legislaţia statului membru pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul limitelor mai sus mentionate, daca acestea sunt mai mari.

Acoperiri suplimentare :

 • Decontarea directă

Ce nu se asigura:

 1. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
 2. prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice daca au fost provocate de un vehicul aflat in proprietatea sau utilizat de aceiași persoană
  fizică sau juridică;
 3. prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării RCA sau Asigurătorul nu are răspundere;
 4. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA ;
 5. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligată persoana raspunzătoare de producerea prejudiciului;
 6. cheltuielile făcute în procesul penal de persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului ;
 7. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului şi
  persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 8. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;
 9. pejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare;
 10. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase;
 11. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război.